Tuesday, November 30, 2021

精闢

海外粵人要遠離流氓地痞潑皮。一旦遇上就要學 Kyle,唔係 South Park 果個,係 Kenosha 果位。Monday, November 15, 2021

呢個時世少見

2021年有如此勇敢嘅人,希望呢啲信息能夠喺網絡保留落嚟。  

明白,敢講,難得。

Tuesday, November 9, 2021

推介 獨史片

喺廣東宣佈獨立於滿清帝國嘅紀念日,大粵員開啟其頻道《獨史片》。今期第一集《獨史片:粵史觀 1》

Monday, October 25, 2021

時日新聞續

中東某國衝突持續,政府軍報復之前擊落其戰機嘅反政府武裝,對多個反對派城市持續轟炸,造成多人傷亡,其中包括婦女及兒童。聯合國今日下午亦對事態作出譴責,呼籲雙方停火,並派出成龍特使前往衝突地區調停。

Sunday, October 24, 2021

時日新聞

最近中東某國內戰升溫。政府軍飛機轟炸反對派城市造成多人傷亡,反對派民兵隨即反擊,擊落一架政府軍飛機,俘虜兩名駕駛。有和平人士呼籲雙方停火,共同對抗西方文化侵略,男人三妻四妾同上青樓係本國傳統文化,引入西方耶教嘅一夫一妻及其道德價值觀導致爆發內戰,必須停止。


Friday, October 22, 2021

投資失敗

今見一叔輩,又同我講想當年,提及另一叔父。講佢當年偷咗老母嘅金鍊,獻畀撈共搞革命。八十年代鄉鎮起樓分房,呢位叔父喺頭一批攞到房嘅人,十分架勢。我心裡一數,此叔父四九年後田地被沒收,小幹部冇做幾年就被打倒,一事無成,其他兄弟喺香港不時寄錢寄糧返鄉下接濟先使其唔洗餓死。能夠分到房,唔係撈共感恩當年捐助,而喺利用佢有大量香港關系做統戰工作,希望逃港者回鄉投資做鹹水魚。話時話一條金鍊經過三十年是否以升值可買一套房?而被沒收嘅田地同失去嘅青春又值幾多錢?作為龐氏騙局嘅推銷員,又領幾多工資?

浪漫與自豪

當撈頭提及台灣係中國一部份時,其表現出殖民者嘅浪漫與自豪。台劇斯卡羅體現咗福佬、客家、原住民喺殖民時代嘅真實互動,撈頭殖民者面對美國人嘅龜縮早以預示台灣唔可能留喺中原版圖太耐。而我粵人亦經歷過土客戰爭,知道撈頭歷來扮演死亡商人同挑起事端嘅仲裁者一角。脫離中國,就要建立命運共同體對抗中原殖民者。