Tuesday, February 22, 2011

茉莉花革命馬後炮

唔知家陣中國有冇禁唱茉莉花隻歌,啲人得唔得著黑衫行街。不過網絡上就到處都喺到抽水埃及同攞中國嚟比較,我個人都係鍾意陶傑嘅抽秤。

http://hotfile.com/dl/105148213/21da661/light20110215mp.rar.html

之於搞咩中國嘅茉莉花革命,啲撈頭最叻就係識睇讓子彈飛,真係要搞革命都係想要我地粵人幫佢哋出頭,然後睇水跟風攞著數。不過我哋粵人唔會再咁蠢畀佢哋set上位,我哋只爲自己將來獨立革命。