Thursday, July 17, 2014

有本事再搞大啲

撈頭喺深圳作亂,殖民者作惡後又去咗邊度訓覺。莫近撈頭

都係一班下等嘅撈頭作亂,粵人若中流彈,只恨殖民者權斗客家佬,漠視粵人生死。


Tuesday, July 15, 2014

電視上的空位 轉帖 陶傑


中央台名主持突然被帶走審查。觀眾本來看直播,兩個人做節目,今日這一期,只一張空椅子,一副耳機,只剩一個搭檔,人沒有了。
該男士本來是所謂「愛國代言人」。據說留學美國,英語講得好,但懂得英語文化的人,應該有修養,這位中國新一代愛國精英代表,語帶不屑和挑釁,問美國大使 駱家輝:「請問你來中國時飛機乘經濟位,是不是記得美國欠中國許多債?」刻薄得如此小家,有中國土豪特色,這種「風趣」,只引起中國人的哄笑,在國際文明 社會,上不了桌面。
愛國先生遲早出事,因為風頭太過。他在中國小農觀眾面前露實力,稱「我的一個好朋友、美國前總統克林頓」如何如何,這個超大的浪頭,能將在鄭州成都街頭唱紅歌跳扭秧舞的大嬸逗得眉開眼笑、面泛紅暈,卻一定為他在中國的權力圈裏暗中樹敵。
中國高層會有人不悅:這個毛頭小孩,只因為進了國家級的中央台,而且為某政治局常委看中,帶你出國訪問,你才有機會在外國洋人面前晃來竄去。你今日身上穿的、嘴巴裏吃的,都是我的賞賜。什麼「我的好朋友克林頓」,把你關起來看看,你叫老朋友幫你求情。
這就是這個人太年輕、不識山高水淺之故。在中國人社會,爬得越高,掌聲越多,口袋裏能暗中裝載的錢也多,但你有今日成就,必後面有大山頭。你能賺取一億, 你的後台老闆必能拿五百億。背靠的大樹也招風的,他有政敵,要向他進逼時,外圍的幾隻幼小猢猻,處境最險,隨時被開刀示眾。
這一切,哈佛耶魯的MBA課程沒有得教,要你自己發揮中國人的動物基因,方可自保而逃生。讀一點中國歷史會有幫助。問題是中國下一代去英美「留學」之後,說了幾句英語,能贏得了「我的好朋友克林頓」的榮銜,漸漸有了錯覺,以為自己升格為半個美國人。
就是這樣出事的。電視畫面裏一張空櫈子、一副耳機,有生動的潛台詞,有一個至高無上的中國聲音在說:「你不是精英,不是新進富豪,也不是愛國典範,你屁也不是,只是一個普通的奴民。」

佛山一家人

政令已定,以後個節目要講述一個新佛山人家庭嘅嶺南殖民地趣事。例如東北大媽買唔到面粉做餃子皮,湖南嘅阿嫂煮菜唔夠辣與四川嘅小姨仔發生口角,山東嘅公公與湖北嘅爺爺話說當年做紅衛兵嘅威猛。當然易要啲番人配角,好似講粵語嘅騙子,講客家話嘅強盜,講潮州話嘅小偷之類。再嚟個京官出巡皆大歡喜,收視一定好過外来媳妇本地郎。Friday, July 11, 2014

又嚟月經

當年江南西捍衛粵語嘅年輕人而家是否談婚論嫁?有冇生仔?而搞手們放咗監未?與家人團聚?對抗嘅現實持續,冇自己嘅國好難有安穩嘅家。又話要滅粵,其實一直進行中。