Friday, July 11, 2014

又嚟月經

當年江南西捍衛粵語嘅年輕人而家是否談婚論嫁?有冇生仔?而搞手們放咗監未?與家人團聚?對抗嘅現實持續,冇自己嘅國好難有安穩嘅家。又話要滅粵,其實一直進行中。