Sunday, October 21, 2012

有情有義殺你全家

施漢諾逝世撈頭大叫中國人友情有義,唔似美國鬼子對穆巴拉克噉話放棄就放棄。之係穆巴拉克住上幾日監必會保外就醫,起身後嘅埃及及走向議會民主。若其議會反西方,既係人民選擇無可厚非,最重要係政府服務於人民而又受人民監督。施漢諾真係開明君主就應該日日求死,事關佢係撈頭嘅人偶,佢家族成員都死於中共嘅馬仔,其國民更係不計其數。中共指定留佢一命係為咗利用其血脈,好管理高棉。以前我講過東南亞諸國恐共排華,查實係排粵不排撈。粵人即使被逼逃亡,但都保咗小命。唯獨親共嘅柬埔寨殺盡粵人,一個都唔漏。背後邊個指示,當然係佢大佬共撈。今日如果金正男有啲見識,就應該快啲逃亡到迪士尼樂園,以免生不如死。