Sunday, December 16, 2012

重慶廣東模式都係廢,釣魚台模式係真。

薄藩王腳頭唔好,搞到本嚟就畀人擺上臺搞平衡嘅汪洋大盜更加冇運行。果啲花咗唔知幾多年寒窗苦讀,捍衛重慶同廣東模式嘅人就白白浪費青春。中原王朝點會重視番地嘅發展模式?番地治番人嘅模式又點樣適合中原漢撈?中國只有兩套經濟發展模式,一種叫北京模式,既掠奪其它地方資源到北京,使其城民過住奢侈生活,讓諸邦羡慕。效仿呢個模式較為成功嘅莫過於北韓。另一種係釣魚島模式,所有經濟財產實質屬於共撈,民眾自稱擁有自己財產支配權。民眾努力創造財富越多,共撈就擁有更多財產。當民眾想將自己名義財產轉為其它可支配物質時就發現自己無法行使權利。之前嘅烏坎村事件就有如中日嘅釣魚島爭凹,民眾一方話自己有擁有權(自古以來),共撈一方話自己有實際控制權(軍政控制)。撈共視自己民眾與外夷無異,唔明呢點,我恭喜你,生在京城真係幸福。