Sunday, February 10, 2013

舞獅

舊時農曆新年,粵人有舞獅慶祝嘅活動。除官宦商家督辦舞獅賀年派利是收買人心以外,其大部份舞獅實為黑社會收坨地展示實力。北美唐人街既保持此傳統,以前聽老華僑講一到新年,各個社團就會因掙地盤而大打出手。近年隨著大量撈頭社區嘅出現,同大量中國熱錢湧入,唔少粵人都移居到有更多工作機會嘅新華人社區。而以粵人為主嘅唐人街由於冇新血注入,基本係經濟萎縮到冇。社團喺新年對住一個死埠又收到幾個錢?現時大部份商鋪又都被越南人買下,佢哋既唔會賣你粵人嘅帳。再者又冇後生去學舞獅技術,連搵食技巧都冇傳承,睇嚟我係最後一代可以喺海外見到粵式舞獅嘅人。