Thursday, May 16, 2013

天門組織部長浸死

殖民我粵地嘅撈頭要懂水性同適應氣候酷熱,天門撈民就抵唔住天氣,夜晚走出嚟鬧事,天門撈官就遊艇觸礁,浸死喺珍珠島海域。可惜呢位撈官冇帶粵裔性工作者上船,如果唔係可能救其一命,可伶啲北姑同佢送命。不過撈官死咗可封烈士,立碑傳頌其殖民功績,其族可以得到豐厚白金,子孫可加官進爵,繼續掠奪粵地資源。