Monday, February 16, 2015

廣告!黨就係國,國就係民族同文化!唔認同共產撈頭者快啲移民。


此片上架有一年,而家先紅可能撈頭最近幸福指數上升緊。不過我就見到唔少粵人向外逃亡,有錢冇錢中產用盡各種方法噉走。佢哋唔一定認同嶺南諸邦係中原撈頭殖民地呢個論述,但佢哋已經失去國家嘅認同感。唔緊要嘅,共撈始終要返蘇俄,騙子御用文人自然會去歐美,剩低嘅流氓地痞惡霸可以繼續主政中原互相殺戮。到時海外嘅粵人可以回歸大粵邦聯重新搵返國家認同。