Saturday, March 5, 2016

妖孽橫行

香港怪象越多,媒體就寫得越亂。港人對民族自決字眼嘅使用都可以上各大搜索引擎嘅排行榜。名嘴老屎窟對港人嘅定義不過係對想象共同體嘅不了解,殖民地獨立後重建民族對佢哋係遙不可及之事。我真心希望歷史唔好不斷重演,對嶺南各殖民地人嚟講先以價值觀立國,再論民族建立會輕鬆不過。無論你認為自己係乜嘢族群,喺嶺南建立一個擁有共同利益嘅國家係咪好難想象?