Monday, June 13, 2016

廣州市人和母豬配種

啲撈頭漢文不嘍都唔好,我都搞唔清佢哋係唔係所謂嘅中國人。不過以下一定係心聲流露,並非漢文四級未過。