Monday, April 30, 2012

心智不盲

盲公陳睇咗荷裡活片就有樣學樣,呢個周末畀人帶嚟唔少娛樂。我哋粵人開心時餘,都唔好心智失明。地方藩王不聽中原政府話事,政令出唔倒紫禁城,我哋身在粵地應該睇清中原敗落,係時候脫離殖民,自立國家。