Monday, November 5, 2012

粵人自愧

粵地被中原撈頭殖民,要求獨立被人唾駡大義不道同時既被恥笑為細蚊仔玩泥沙。而西南諸省嘅撈頭差啲就跟住藩王獨立出中原,君不見有人大驚小怪。中原分離與否中原人從容面對,更有好多討論空間,18大嘅分餅仔遊戲既可隨時換規則而不見意義。可見中原人從不把我南粵蠻夷放係心頭,粵人奴性以根深蒂固,無法掌握自己民族命運。作為粵人被中原撈頭藐視,我真係無面面對挑戰中原霸權嘅先人。