Sunday, January 15, 2012

和諧女魔頭

中國銀行喺中環嘅大樓就好似一把刀插入噉香港呢個國際金融中心,代表撈共殖民香港成功。我粵地須被撈頭殖民時間遠長於香港,但係地大物博,殖民奴化須要嘅時間就要長啲。幾日要政協提出喺廣珠澳大橋周邊小島建立“和諧女神”雕像,山寨美國自由女神。可惜自由女神係向世人展示西方嘅普世價值觀,而和諧女神就係向世界展示撈頭殖民我粵地嘅成功事實,果啲中原周邊國家睇嘢啦,you are next。