Saturday, January 28, 2012

開局

西洋棋開局通常唔係行兵就係喐馬,嘅錯局就好難追返,到咗咁上下就開此兵吃兵。新年流流廣西武鳴縣開局貌似勢均力敵,睇下睇下唔對路,點解有啲兵有搶嘅?未通佢哋係RPG升咗級,變成咗炮?