Monday, May 28, 2012

好有用心

之前有鬼婆跳湖救人,又有鬼佬制止打荷包,中猿人喺自愧之下都不忘話他人別有用心。當鬼仔同路邊拾荒老人共用漢堡果陣,毛左只能話中國亦有好人。而家好啦,終於有把柄捉到,鬼佬都有壞嘅,一定要痛快噉將所有色目人清除出中原,以免再有尷尬情況出現,華夷之辨嘅第一步就係起長城同海禁,唔該呢次喺南邊五嶺亦起一條紅朝長城。