Monday, May 28, 2012

自取滅亡

粵人最大忌諱就係挑戰中原人嘅霸主地位,同佢地嘅價值觀。粵人若能夠,自我覺醒,獨立出中原,呢個係最好嘅。但不能因自己感覺良好就返譏中原人,忘記咗自己係殖民地番民。例如只有中原人先有對漢語規範有話語權,一個講嘢鄉音濃厚嘅中猿人,點都畀粵人字正腔圓嘅煲冬瓜正統。人哋嘅語言人哋話事,你粵人指手畫腳,必定招惹自身語言提早滅亡。同理,幫助中原地區修橋補路,建學校,醫院之類亦係大忌。番地破壞宗主國嘅原有嘅人文生態,社會結構,相比鬼佬耶教侵略更可怕。鬼佬可以用長城海禁防禦,中猿撈對番地蠻夷若唔能夠精神消滅,就會用肉體消滅。粵人精明,切勿玩自取滅亡嘅遊戲,應自求獨立,不求影響中原,尊重北方王朝,與佢隔絕,先為明智。