Monday, July 2, 2012

互相學習

港人遊行,展示民意,呢個行為唔知有幾多粵人認同,若果多少都精神支持下,粵獨後民主化係有希望嘅。撈頭亂粵,粵人唔讓步,發生種族衝突,對世人展示粵人對同胞一詞嘅理解,如果港人學到嘢,噉就唔係成日嘴邊掛住包容內地同胞嘅大話。