Friday, September 14, 2012

粵左嘅一個機會

中原撈頭殖民粵地,以文官總督為首,駐地軍人需然欺行霸市,但並冇攞到最多著數。由於佢哋對粵地嘅金錢維繫遠低於文官掠奪粵地資本,故此粵地一旦受到威脅,呢啲武將就會拉大隊返中原,保持自身實力。而家南海東海輿論炒作危機,粵左可以嘗試鼓吹軍備競賽,而且粵地駐軍嘅支出全部由粵人承擔,加大粵地軍閥對粵地嘅金錢依賴,到時粵左要搞自治運動,就可以直接同軍閥談判,越過殖民總督。