Monday, January 7, 2013

2013要求

不像某啲組織,日日鼓吹末日,天天都要某大神天滅某啲嘢。社會嘅變化係人與人互動產生,當然某啲人能做嘅嘢,往往幾個社會運動都做唔到,呢個應該係大家認為唔公平嘅地方。人天生平等,但喺社會扮演嘅角色就往往不平等。粵獨人希望有自己嘅國家,不求某某聖人出現,只求粵人認同、共勉,呢樣要求好難咩?