Wednesday, January 9, 2013

以中國悲慘為榮

睇完孤星淚,聽到有撈頭話故事一啲都唔悲慘,相對中國簡直係無病呻吟。呢啲係北美享受快樂嘅撈頭最自豪莫過於中國持有他國債卷之數目與笑談中原賤民嘅悲慘世界。粵人要開民智,第一堂就要學“憐憫” compassion