Monday, January 7, 2013

扭曲

港人又嚟大遊行,粵地嘅粵人睇下自己喺中原撈頭殖民統治下做咗啲乜?港人睇下粵人喺粵地嘅處境就應該要更加抗爭。不過有啲人從嚟唔諗自身處境,但就假大空噉想去改變一啲虛無縹緲嘅嘢,真係好多時間浪費。


有冇人聲援過粵人辦嘅,粵文、粵語、粵式嘅報紙?撈頭流亡文人喺粵地搞風搞雨,禍害粵人,總有一日成為撈頭滅粵嘅藉口。