Saturday, September 4, 2010

南京條約

今晚得閑睇咗賈樟柯嘅海上傳奇同NHK上海百年物語,感受下吳人對時代變遷嘅睇法。南京條約使到上海開埠,吳人從此跳出中原撈頭腦殘嘅控制,走向繁榮。鬼佬到處殖民對好多民族帶嚟傷害,但係佢亦帶嚟開放思想同國際觀嘅資本市場,呢啲嘢比起中原撈頭嘅中庸無為殖民實際好多。南京條約後大粵分裂,香港畀英國殖民,而其它地方就繼續畀中國殖民,到咗今時今日,唔少粵人都問點解英國當年唔攞嗮整個大粵。粵人係醒目嘅,上海嘅繁華到咗撈頭手到就謝嗮,而爛漁村香港就變成國際都市,有得揀你會要邊個。