Saturday, September 11, 2010

Loser all talk

中國嘅威猛史係人都讀過,除去分裂時代唔計只有漢帝國有啲料。佢起碼打敗匈奴同滅咗南越國使大粵從此并入中國版圖。其他嘅朝代就一直唔係畀人打就係畀其他國家統治,但果啲所謂嘅漢人都美其名曰侵略者畀佢漢化咗成為中華民族嘅一部份真係厚顏。就攞而家嚟講我唔見所謂嘅漢人穿漢服行漢禮,亦冇見佢哋去嚗嚗齋到之乎者也,能做到啲嘅就畀政府已民族主義為由打壓。而日日出街我都聽唔到人講漢語,都係啲變種滿洲話同胡化嘅北京方言。打開報紙見到嘅都係蘇維埃外來政權變種文字。所以只有外來侵略者改變偽漢人撈頭,冇假撈頭漢人同化侵略者,而家冇中華民族,只有被同化嘅共產一族。我建議大家寧願做小肥肥一族都唔好加入偽漢撈族。