Monday, May 16, 2011

文革45周年,反中國殖民粵獨好有必要。

如果問有幾多中國80後記得六四事件,相信很多人連聽都冇聽過。如果問佢哋發生喺45年前今日歷時10年嘅文化大革命,好多人反而認識。對於佢哋呢啲喺資訊自由嘅中國網絡時代長大嘅一代,文革嘅定義就係偉大導師推廣中國式民主嘅嘗試,最後失敗係因為西奴反革命集團同廣東刁民奪權。而家中國官場腐敗,商業道德淪喪,知識人才外流都係改革開放失敗嘅證據。要救中國,唯有唱紅打黑再次發動文革,肅清一切異端由名正言順嘅紅五類從新掌權先得。中國現時輿論同大部份民眾正喺到一步步推動政府走向第二次文革,一旦發動革命,粵人首當其衝會被大量以反革命罪名集體屠殺同關牛棚集中營,有錢人將會喪失一切餓死街頭,中產會十有八九死喺文字獄裏面,低下層群體就要靠住互相批鬥夫妻交惡,子女出賣父母度日。如果粵人而家唔團結,將來必定會喺中國嘅運動中淘汰掉,喺地球上消失。

我要再三強調中國人嘅選擇係中國人嘅事,同我粵人無關,我粵人無權干涉中國內政。但我粵人絕對唔能夠接受中國喺我粵地實行原始資本主義改革開放嘅同時又要攞共產主義專政階級鬥爭嚟鎮壓我哋。我粵人亦唔能夠忍受粵地每年大量上交中央財政嘅同時亦係中央以走資派名義殺之而後快嘅對象。果啲日日享受特權冇法律約束,但又日日同貧農講要翻身做主人嘅中國人,同我哋粵人唔係同一個民族,佢哋嘅民族價值觀同我粵人民族價值觀相違背,我哋粵人唔要做中國人嘅革命替死鬼,我哋粵地唔要做中國嘅殖民地,我哋唔畀中國人攞我哋嘅錢去建設北京一城嘅社會主義,我哋粵人要獨立。

ps.上海人我睇妳哋可以笑幾耐。