Sunday, May 29, 2011

李承鵬同廣州90後玩選舉,錢明奇反政府恐怖分子

得閑又要讀我選我。李承鵬有本事嘅點解唔行多幾步去唱紅打黑嘅重慶選代表?廣州90後想選返廣州人做廣州官,有冇讀過歷史撈頭當年以地方主義殺咗幾多粵人?錢明奇話佢學董存瑞,但係當年董存瑞係民國嘅恐怖分子,未通錢明奇已經想通咗做中華人民共和國嘅恐怖分子?