Sunday, May 22, 2011

漢人故意輾死蒙古人牧民慘案,導致蒙古人准備5月30日在呼和浩特舉行大規模示威遊行http://smglnc.blogspot.com/2011/05/530.html

如果呢個蒙古人哀悼日搞得成,可以畀啲五毛憤青一個搵錢好機會。我一直希望粵人明白一點,以中華民族呢個口號行漢人殖民統治周邊民族係好落後嘅,而將粵人同化為漢人但又唔公平對待佢哋更係歷史笑話。