Tuesday, May 10, 2011

別有用心

撈頭對我粵人提出嘅要求通常以別有用心嚟形容,好似佢哋通常都用心良苦。比如自稱共產主義,沒收人哋財產據為己有,又或自稱為人民服務,平時中飽私囊開車撞人。我哋粵人就好似番禺南區呢位阿婆噉跪住做人,有冇人諗過有日唔跪住做人?