Tuesday, September 20, 2011

中國精英價值觀就係無賴精神

芮成鋼絕對係成功人士,但凡中國對佢有異議嘅人真係要問下自己有冇資格。人哋靚仔,出鏡率高,搵得錢,有擁蹬,最緊要係前途無限,凡係撈妹都想同佢上床,屌返幾晚。

當然每個民族對價值觀有唔同嘅解釋,撈頭一族視芮成鋼為中國精英,雄才勝於歐美白種,委以重用。對我粵人嚟講,撈頭精英乃斯文敗類,帶有流氓講話語氣,喺國際場合公然屈人,可謂文革痞子,小人當道。鑒於被其殖民統治,被其代表,不幸被世人誤解。它日大粵獨立,必將撈頭同佢哋嘅地痞文明趕返去中原,以正粵文之明,向世人重現粵人嘅價值觀。