Tuesday, September 13, 2011

同一個月亮下

今年中秋有更多嘅撈頭權貴能喺外國觀賞比中原更圓嘅月亮,以愛國為基礎掠奪嘅金銀珠寶能與圓月相襯,聽講連加國警察都稱奇
我粵人被撈頭趕落海已不知過左幾個春秋,每見圓月都生放逐之痛,悭生悭死搵果幾丁想回粵地一望,仲要畀撈頭打上通番賣國嘅烙印,可謂淒涼。