Friday, September 30, 2011

賊生意

賣國賊通常做小生意,每次買賣都好細單。戰爭年代須有出賣一方土地之徒,但都以帶路者為多。愛國賊啲生意就下下都係國際貿易,喐下都幾個國家一齊賣空。賣嘅係土地資源,再者利搭利將國家未來番賣。近年海外每逢十月都有戲睇,賣國賊同愛國賊傾巢而出,互相指責對方不愛黃土,表演自己身在外洋心在漢,真係做賊心虛。