Monday, June 28, 2010

中國民主化同粵獨

有人提出而家粵人要搞粵獨都係共產黨一黨專政唔民主所致,粵人想得到自由應該加入推動中國民主化嘅行列,而唔係鬧分裂。呢個係撈頭慢慢吞食我大粵嘅詭計。
第一請粵人切記,喺歷史上當粵人幫撈頭果陣,有幾時我粵人有好收場?撈頭專吃幫佢啲人。生吃袁崇煥我就唔想講啦,戊戌六君子就更加不知所謂。締造民國果班粵人就更加係列入教科書入面嘅黑名單,個個頭上都頂住偽政府嘅王冠。最出名嘅孫中山喺大陸畀共產黨明屌,係台灣畀本土派國民黨同民進黨暗屌。共產黨建政大把粵僑出錢出力,一個屈尾十全部都變曬反革命。”改革開放“粵人幫撈頭打下經濟基礎,換返嚟嘅係土地丟失,大量殖民。粵人越係幫啲撈頭就越係死得快。
第二中國民主咗撈頭一樣會對我大粵保持殖民態度,一樣想消滅粵文化同粵語。美國1776年立國就係民主國家,all men are created equal 都寫埋喺 Declaration of Independence 度,咪一樣有黑奴制度。打咗場 Civil War,搞咗個 Emancipation Proclamation 同 Thirteenth Amendment 出嚟咪一樣係有racial segregation。到咗1968年黑人民權運動先至樣黑人同白人慢慢平等返。你要我粵人幫撈頭民主化,然後再等192年先至同佢平等,蚊都瞓啦。到果陣仲鬼有人識乜係粵語粵文化咩,就好似啲美國黑人都冇曬佢原來嘅非洲文化噉。
我認為,中國民主化對我大粵有利,但粵人獨立同中國民唔民主冇關。唯有獨立先可以保留我粵語粵文化粵人嘅身份。