Friday, June 25, 2010

你有冇上海人咁掂

有好多粵人認為廣東只要經濟搞得好,政治自然就會出人才,加上海外粵僑咁愛國,做咗咁多貢獻,中原撈頭係唔會打壓粵人嘅。我就要問啦,上海吳人經濟全國第一,政治上更有上海幫,出過一個國家主席。吳僑對國家貢獻都好大。點解中原撈頭仲要打壓吳人文化,吳人語言?點解仲要拆遷吳人房屋,打壓佢哋生活環境?點解仲要大量殖民中原撈頭去上海?講到尾無論妳做得幾好,中原撈頭都歧視妳,打壓妳。