Sunday, June 27, 2010

撈頭戇居理論

當聽到粵人提出要粵獨果陣,啲撈頭會有以下反應。

憤青論:“都是一些沒有前途,仇恨社會的人在網上YY。”
---------  中國唔係世界上發展最好嘅國家咩?個個家庭都係小康,偉大嘅黨畀咁多機會人,點解會有人 冇前途?我哋都喺國家嘅主人,共產主義嘅螺絲釘,又點會仇恨社會?以我為例我有屋,有車,有穩定嘅工作,銀行有錢,又點會係冇前途?除非又嚟搞土改闘死我。
持呢種理論嘅撈頭唔會係草根階層,佢哋嘅特點係憎人富貴厭人窮。鬧貪官富人果陣就會跟人起哄,當有人提出要改變果陣,佢哋又維護邪惡制度,話賤民底死。典型嘅滿清啊Q。我身為粵人,就係因為知道我今天嘅一切完全係好彩而得嚟,所以我要為唔好彩嘅粵人爭取自由。我要改變我大粵人喺撈頭嘅統治下世世代代做奴隸嘅局面。

代表論:“你要搞獨立,你有問過中國人民嗎?”
---------  共產黨教育下嘅言論,以為自己代表人民,代表大多數人。 只要你同佢講不如嚟個公投,佢即刻收皮。因為中國冇自由選舉制度,所以個個都可以騎劫民意。尚且粵人獨立係粵人自己嘅事,關中國人咩事?

歧視論:“沒有中國(偉大的黨),廣東早就完蛋了。獨得起來嗎?”
---------  好多撈頭認為廣東嘅富裕係中國畀嘅,黨要攞返啲土地,攞返的錢,粵人就要冚家鏟。大粵如果唔依靠中國,就冇得生存。呢個係典型嘅撈頭奴才歧視我粵人嘅論調,視我大粵係佢殖民地,想點就點。獨立於撈頭統治下我粵人先至有生存希望,你睇下啲海外粵僑,有邊唔係出中國就生,入中國就死。只有撈頭需要粵人,我粵人唔需要撈頭。

學術論 :“藏獨,疆獨很實際,不過粵獨就有技術問題。”
---------  有撈頭知道一黨殖民冇市場,就鼓吹中華聯邦論。佢哋不得不承認藏獨有國際宗教勢力嘅扶持,疆獨有伊斯蘭武裝嘅自持。但粵獨暫時冇乜咁掂,就話係技術問題。要我粵人加入聯邦繼續畀佢哋以另一形式殖民。呢啲撈頭都係馬後炮專家,20年前佢哋都話藏獨,疆獨冇可能。30年前都話蘇聯唔會瓦解。我粵人一旦係獨立方面有進度,佢哋就一定話:“早就料到了。”