Wednesday, June 23, 2010

保護傘理論

好多粵人都憎死啲中原撈頭但問佢哋點解唔獨立於中國之外,佢哋嘅答案係國家大防禦外敵有保障,我認為呢個論點有問題。中原撈頭係歷朝都冇好好經營我大粵,幸好我大粵冇和其他周邊鄰邦發生衝突,如果唔係,打起仗上嚟啲中原撈頭一定第一個走佬。近代明朝撈頭生吃咗袁崇煥,打都冇打過就把大粵拱手讓畀滿人,何來保護?唯有我粵人英勇時時都反清複明,中原撈頭老早就做咗清狗啊Q。清末西洋各邦殖民中國,滿清大筆一劃香港同澳門就咁割咗出去。何來保護?唯有我粵人英勇三元里抗禦外敵。海內外粵人努力奮鬥建立民國,捐錢出力畀北伐,最後撈頭一腳就把粵人踢出權力中心。對日戰敗啲撈頭就逃亡去咗重慶搞到廣東香港淪陷,何來有過保護?國共內戰,國民黨兵敗,棄我大粵不但只,仲破壞我大粵建設,洗劫粵人財物。何來保護?共產黨建立新朝廷,當年抗日文人被打成右派反革命,愛國華僑土地被沒收仲被侮辱係外國間諜。眾多鄉紳被殘殺,土地被撈頭強搶。兩廣分立,欽州,防城港,北海被劃入廣西。海南獨立。橫琴島割讓比澳門。何來保護?而家所謂中國強大啦,但我大粵一向宣稱擁有主權嘅西沙南沙列島都被南洋諸邦佔據,我粵漁民係自己地頭打漁反被外國扣留視為違法,中原撈頭從唔過問,何來保護?而家又話南海有可燃冰,先至派部漁政船嚟候住。何來保護?大粵只不過係中國嘅殖民地,中原撈頭比其他西方殖民者更差,佢哋毫不顧我粵人生死又點會為我大粵提供保護?