Sunday, July 24, 2011

廣東省梅州畬江鎮紅星村強搶農田

政府要55蚊雞買1方地,拍片嘅人仲要堅持黨嘅中指。客家人你哋認為同中原撈嘅談判有咩效果?