Monday, July 18, 2011

吃 buffet

尋日去同朋友吃buffet,間嘢裝修和風十足,名京都。廣告以海鮮菜色多樣,龍蝦任吃吸引吃客。入到去坐低就發現原嚟又係撈頭開嘅中式餐館,不過啲鬼頭朋友鍾意,我就只好陪吃。由於一向細吃,我就去搵啲薯仔麵包咬下。最後我想吃啲蛋糕甜點,於是乎去dessert bar。等咗陣撞到一個重慶撈頭點心師攞住一盤蛋糕走出嚟,傍邊一個廣東撈頭櫃檯問佢點解做得咁少?有位人客等咗好耐。重慶撈話廚房有班師傅公啱夠鐘吃飯,所以就把自己做嘅蛋糕吃咗大半,只剩返啲攞上嚟充下門面,反正啲人客都係嚟吃刺身,鮑魚,龍蝦,邊鬼個會嚟吃蛋糕。廣東撈屌佢,我夠知冇人吃係攞嚟充門面咖,不過我喺外面企住服務都好肚餓,趁老闆唔注意,想得閑攞件蛋糕吃下,唔該你叫裏面啲師傅下次將個蛋糕做大啲,唔好咁自私啦。喺廚房仲可以偷吃鮑參翅肚,樓面就只得偷吃蛋糕。