Wednesday, October 26, 2011

交換移民

之前以色列同巴勒斯坦交換俘虜,一千人換一人,撈頭話猶太人噉就解決左好多監獄開支,真係著數。我話如果真係有數為,共撈點解唔將喺監獄嘅神經病、維權人士、替死鬼放出嚟減少開支?共撈不懂珍惜國人,睇嚟冇猶太魄力,只能夠日日起多啲監獄,維穩費用加碼。到時果一千巴人再起恐怖襲擊撈頭必然反譏猶太蠢頓,又扮歷史性失憶。
不過有單生意共撈係可以斟斟,今日有美國大叔喺佔領華爾街活動中高舉五星旗,仲派發人民日報,相信美國政府一定此時十分頭痛。建議撈頭將國內反華分子同美國愛華分子作移民交換,一來減少國內矛盾,監獄錢可以照收,但人就流放畀美國管。美國愛華人士早就想去偉大嘅中國,鑒於美帝阻撓先至一直未能成行,若能交換移民一定兩全其美。