Friday, October 28, 2011

河源老兵命賤

以前有粵人相信當兵搵到錢,點知撈頭嘅玻璃天花板真係好低,想上位真係要科幻。充當炮灰唔死算命大,收尾幾年有個錢用就難啲,撈頭點會善待殖民地賤民呢?而家粵人唔會死蠢當撈國嘅炮灰,如果尚武只會做粵兵打獨立戰。