Sunday, October 30, 2011

年尾先睇到死硬

公啱睇到有人講到年尾啲撈頭走嗮廣州可短暫還以本色,我就冇咁樂觀。上年我探親走訪錦繡銀灣,碧桂園到處都聽到撈話,我自己住嘅雅居樂被撈頭360度包圍!呢班撈頭定居於我大粵,分分鐘同粵人爭飯吃,新一代粵人難以上位,佢哋若係老闆、工頭,絕對唔會請我哋粵人做員工,若係做官,就一定制定政策有利更多嘅撈頭攞嚟掠奪。而城中村呢果啲撈頭90後已經明顯賴死喺我粵地唔走,佢哋已經對中原冇歸屬感,過年返鄉之心一年不如一年,噉搞落去真係死硬。