Sunday, October 23, 2011

第一階段已經啟動

撈頭對殖民地管理嚴整,每個角落都有CCTV監控,偷窺到嘅錄像屬於國家機密不可能外漏,撈頭監視到嘅開車撞死人又或我老竇係李天王之類遠比媒體報導嘅發生頻繁,為何只有女童悅悅被撞流出網絡?以前提到有官方背景嘅鄭天劉閣不斷散播仇粵言論好唔正常,而家由官方有意提供證據喺平面媒體公開仇粵,我認為撈頭滅粵嘅第一階段已經啟動。一時間廣東人無情冷血嘅話題喺公眾輿論傳開,一發不可收拾,加緊對粵人管制同抵制粵人經濟活動熱議。六中全會嘅召開明文要管制輿論方向同收緊地方輿論空間,其意在於喺政策性唔畀粵人為自己辯護澄清事實。呢次佛山女童事件經由香港媒體我哋知道女童並非佛山人,路人都係撈頭,唯有救助者係我粵人,撈頭散播仇粵起碼喺粵地功虧一簣,但喺中原就已經成功。撈頭殖民者仇恨粵人就向嚟如此,而且佢哋仲引導粵人互相仇恨,同灌輸粵人自我卑劣感。多年嚟粵人用自己嘅文化傳統抵抗撈頭嘅行徑,所以撈頭殖民者必定會消滅粵語同其它粵人傳統,而且要連香港嘅粵語通用化都會禁止,到時粵人不能互相溝通,語系與撈無異果陣,我哋自然亦會認為廣東人冷血無情。撈頭殖民者詭計未能百分完成,因為佢哋估唔到粵人阿婆會出手救人,佢哋再次低估粵人嘅善與撈頭自身民族嘅惡有天分地別,所以撈頭只好栽贓阿婆別有用心,居心叵測。可見嘅將來會有更多官方流出嘅對粵污蔑新聞,同時粵地媒體嘅採訪權會進一步縮小,記者亦會被打得更頻繁,全國仇粵成為常態,撈頭嘅滅粵行動第二階段就會啟動。查實很多人都能夠係佛山女童事件中睇到前兆,好心粵人陳賢妹以拾荒為生,而冷血嘅撈頭都係小老闆,往日粵人為商,撈頭為工嘅概念已經調轉。喺金融市場萎縮,經濟衰退嘅時候,撈頭殖民不斷移民嚟粵地同粵人爭奪就業機會,喺人口嘅壓力下粵人必敗。以往逢年過節撈頭必大量返鄉展示佢哋喺粵地嘅掠奪品,今時今日撈頭已經賴死唔走,而且仲會拉攏其親戚嚟粵團圓建立新嘅殖民據點,推高地價嘅同時破壞粵地農業架構。到時經濟再轉下滑,撈頭必定會話粵人冷血霸佔好多就業機會,趁機剝奪更多粵人就業崗位,製造粵人貧窮。撈頭價值觀貧既賤,對賤既可大開殺戒,何放賤民態度冷血,就更加該殺。撈頭殖民者對中原嘅統治已經不穩,唯有轉移不穩因數至粵地,方可延續其王朝,粵人再次成為週期性犧牲品令我傷心,唯有擺脫殖民先可擺脫痛苦。

粵人切記:粵人有情撈無情, 粵人行善天助,撈頭犯賤人誅。粵撈文明終須一戰,粵人必定脫離中國殖民。