Monday, July 5, 2010

多元自立

撈頭憎恨美國可以係幾極端。有人話:“1776年美國成立就是和中國過不去”。睇嚟中國不高興真係大嗮,連第二啲國家存在都得罪佢。只不過撈頭憎美國唔係因為佢國家大資源豐富,亦唔係因為佢經濟發達軍事強大,更加唔係因為佢支持台灣試圖分裂中國,至於美國標榜嘅民主自由撈頭更加認為係唔存在嘅嘢不值得一提。撈頭痛恨美國係因為佢嘅多元化,族裔多元化,生活多元化,思想多元化。50個州個個都自立為王從嚟就唔尊重聯邦政府。對於撈頭嚟講呢種國家唔應該喺天下間出現。撈頭嘅5千年嘅歷史都係單一天下觀,一個天下,一個民族,一個皇帝。到咗現代就係一個國家,一種國民,一種思想,一個黨,一個領袖。美國嘅存在好明顯證實有另一個可能性存在,撈頭唔能夠接受呢個可能性。單一天下觀就係唔能夠接受其他嘢,而其他嘢嘅存在證實單一嘅錯誤,5千年嘅文化點可能會錯,啲撈頭當然會為之而瘋狂。近代撈頭鼓吹洋務運動,但最後都唔能夠培育出人才超越西方,就係因為撈頭個個都係單一思維,天生就有思想缺陷,不能創造同發明。我粵人畀撈頭殖民千年,被稱作南蠻嘅我哋如果能脫離呢個單一觀念嘅枷鎖,我民族必能自立,而且會係世界一絕。當我哋粵國人多元共存同世界其他民族國家多元互通嘅時候,我哋可以回頭恥笑個啲連大海都未見過嘅中原撈頭,恥笑佢哋嘅一個天下合久比分分久必合混沌世界。