Friday, July 30, 2010

網絡名家我屌妳老母

見到果啲所謂嘅網絡名家,喺撐粵語行動果陣就唔出聲,而家事件過後就出嚟搞屎棍。話我哋搞唔明咩叫粵語,問我哋有冇包括潮州話同客家話,又問我哋知唔知香港音同廣府音同廣西白話有乜分別,仲講話廣州人同香港人其實係無法溝通嘅,因為有好多用詞唔同。佢哋嘅意圖就係想分化我哋團結保衛自己語言嘅行動,我哋撐粵語就係撐廣東人講佢哋嘅話,中原撈頭想用以夷制夷讓我哋內鬥,妳返屋企吃屎。我哋係文明人我哋最尊重其他方言,我哋撐粵語就係傳播文明,其他地方嘅人都應該尊重返自己嘅語言,唔講果啲蠻夷先至講嘅乜嘢煲冬瓜。