Monday, June 6, 2011

廣東潮安古巷鎮民工大暴動

相信事件會引發一波撈頭反粵,毛撈已經開此抨擊資改撈,下嚟就係劍指我粵地企業。粵人應該明白如果粵國嘅三權都掌握喺粵人手上,呢件事可以避免發生。有好多粵奸同撈頭權力者勾結,利用制度犯法將嚟一定會受到粵國法律懲罰,果啲搶地,剝削勞工嘅粵奸一定被放縱去中原。至於利用事端攻擊粵人嘅撈頭暴民日益增多,我哋就只能繼續團結保護自己,同時避免畀共撈右派綁架。