Sunday, June 12, 2011

川撈搞破壞,粵人要團結。

川撈嚟我粵打工隨意擺攤衝擊市場跌序為不法,唔學地方語言習其民風為不禮,暴動打砸搶店鋪動搖經濟支柱為不智,傷害同被共撈殖民嘅粵人為不仁,中傷給予工作機會嘅粵人老闆為不義。川撈話官逼民反,但點解要喺殖民粵地鬧事,而唔去宗主國首都北京情願?我粵人再唔會信可以同任何撈系民族相處,粵人要自立推翻撈頭嘅政治殖民,金錢殖民,人口殖民,解決萬惡根源。