Thursday, June 9, 2011

北韓黃金坪經濟區據稱由港企業操作

唔好好似楊斌投資新義州噉抌錢落鹹水海就得啦,要同時面對中共朝共兩個無賴集團,搵錢唔易。