Monday, June 6, 2011

陳雲嘅香港城邦

陳雲嘅城冇城牆,因為佢係中國嘅一部份。陳雲嘅邦,係撈頭文化邦嘅一條漁村,一被海禁就玩完。陳雲話唔係香港獨立,要攞中華文化救中國係空想,因為冇咗大陸香港必死係撈頭嘅價值觀。香港唔想步嶺南諸邦嘅後塵應該儘快獨立建國同確立香港嘅自身文化,明白到現今嘅中國冇漢人,亦冇漢文化,你點樣想影響佢都係對撈彈琴。當粵地獨立成立我新邦聯黨人提倡嘅邦聯制度果陣,香港就有資格攞自己嘅城邦論同我粵邦聯建交。