Thursday, February 23, 2012

粵港無需融合,小心撈頭奸計。

粵港分別被兩個帝國殖民,相隔百年民間一樣往來正常,語言文化相承,既有通婚。當撈頭屠殺粵人,佢哋掠奪財富果陣,港人既接納粵地難民,同時將物資送往粵地,當粵文化式微,被撈頭視為蠻夷象徵果陣,港人講粵文化打入國際,引領潮流。香港係粵文化最後嘅堡壘,但廣府自我努力脫離殖民地身份要靠自己努力,故此粵港無需融合,只需互相瞭解,本來無異,固不存在包容一說。撈頭嘅奸計係奴化粵人,再假扮粵人落香港搞破壞。佢哋要將香港變成嶺南殖民地嘅一個城市,只有佢統治,你包容佢,就係咁大把,明眼人一下睇穿。廣佛不能同城,深圳不可直轄,粵港無需融合,免得撈頭表面上將粵人統合,臺底下就一一擊破,城鄉分裂,粵人立即斷根。