Tuesday, February 14, 2012

臺山交警偷拍,畀民眾圍堵。要想人不知,除非幾幕圍。

撈頭嘅共產理論就係要知道嗮人哋做咩先安樂,又係冇做虧心事唔怕畀人查果套,搞到I cam周圍都係。至於獨裁嘅誅心之論就可以亂咁告人,偷拍點都好過莫須有,撈頭已經有進步。

ps. 建議大家今晚情人節上床造愛果陣唔該用普通話叫春,費事啲撈頭嚟偷怕果陣話我哋粵人唔夠文明造人。