Thursday, March 1, 2012

佛山溢達紡織工罷工

港資企業利用撈頭制度剝削勞工,證明勞工權益需要工會同制度監督先可保障,期待撈頭殖民者做嘢根本唔可能。